รถเมล์สาย137ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายตรงห้วยขวาง พระพิฆเนศวร รถเมล์สาย137ผ่านไป2คันไม่จอดเลย ไม่รุ้จะรีบไปไหนสายอื่นเค้าก้รอจอดป้ายทุกสาย แต่อิสายนี้เป้นบ่อยมากๆ ร้องเรียนองกรช่วยแจ้งตัดเตือนพนง.ขับรถด้วยนะคะ

เรียนผู้โดยสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมพนักงานโดยรวมให้หยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรถอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ