รถเมล์สาย136 ขาเข้าหมอชิต2 เลขทะเบียน 11-8602 หมายเลขข้างรถ8-80039 ปิดประตูใส่ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปิดประตูใส่ผู้โดยสารโดยไม่ดูว่าผู้โดยสารยังไม่พ้นจากประตูรถ อีกทั้งยังออกรถทั้งๆที่ผู้โดยสารกำลังก้าวขาขึ้นมาบนประตูรถ เวลาประมาณ15.30 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ