รถเมล์สาย136 ขาดระยะแต่พอมามา2คันติดกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติมีผู้โดยสารใช้รถเมล์สายนี้เป็นจำนวนมาก อยากให้เพิ่มจำนวนรถเพื่อให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร เพราะรอรถนานมาก บางครั้งรอเกือบ2 ชม. อยากให้มีรถเสริมแยกเพชรบุรี-ตลาดคลองเตย ผู้โดยสารเดิอดร้อนมากๆ แล้วพอรถมามา 2 คันติด อยากให้ช่วยเว้นช่วงรถให้เหมาะสมด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ