รถเมล์สาย134 ไม่จอดรับผุ้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30/4/61 เวลา 07.17รถมาถึงป้ายบัวทองแลนด์ ได้โบกก่อนที่รถจะมาถึงหลายครั้งแต่รถกลับไม่จอด เหตุผลเพราะอะไร หรือว่า ขึ้น1คนเรยไม่จอด มันทำให้เสียเวลาเพราะต้องรอคันต่อไปซึ่งใช้เวลาอีก10 นาที และเป็นหลายครั้งมาก ( เข้าใจความหมายของงานบริการแค่ไหน) ตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 134 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ