รถเมล์สาย134 รอนานมากกกกกกกก.รอตั้งแต่1 ทุ่ม นี้ปาไปทุ่ม42 อยากรู้รอบออกรถสะจริง ทำงานกันแบบไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากไม่ใช่ครั้งแรกนะ เลิกงานคือต้องมารอแบบนี้เกือบทุกวัน ทั้งขาไปทำงานทั้งขากลับ คือถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะ รถเมล์สายนี้ จะได้นั่งรถตู้อย่างเดียวจอดถึงที่ที่จะลงด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 134 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ