รถเมล์สาย133 ไม่ฉีกตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย133 ทะเบียน 11-9087 เลขรถ 133-31. เวลา 18:00 นาฬิกา ของวันที่27 ธันวาคม2559 ไม่มีตั๋วให้ผู้โดยสารเลย ไม่มีข้อมูลทะเบียนรถ ชื่อคนขับแผ่นป้ายสีเหลือง เลย คนขับก็คุยโทรศัพท์ไปขับไป กระเป๋ารถเมล์ ชื่อ ประภาภัทร(ดูจากเสื้อนะ)

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ไม่ฉีกตั๋วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการลงโทษตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ