รถเมล์สาย133 ทะเบียน12-2208

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์หยาบมากควรไล่ออก บั่นทอนสังคม พูดไม่ดี ไม่เข้าใจผู้โดยสาร ด่าจนลูกบวชได้เลยมั้ง ปล.ผญ.แก่ๆ หลายรอบละนะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 พกส.พูดจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และคาดโทษมิให้ประพฤติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ