รถเมล์สาย131 ไม่จอดรับที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย131 มีน้อยแถมไม่รับคนที่ป้ายอีก ถ้างั้นจะมายืนรอที่ป้ายให้เสียเวลาทำไมคับ เขียนไว้เลยป้ายนี้ไม่รับ ถ้าไม่มีรถตู้ไม่ต้องไปไหนมาไหนพอดี