รถเมล์สาย131 ขาออกหนองจอก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 10.56น. โดยประมาณของวันที่ 5-09-60 รถเมล์สาย131 ขาที่ออกจากหนองจอก ณ.ป้ายหน้าเซเว่นถนนสังฆสันติสุข หมู่บ้าน นันทวันเซ็น2 มีผู้โดยอยู่คนเดียวไม่ยอมจอดค่ะ เพราะหรอค่ะ โบกก่อนกะแล้วค่ะแต่กะไม่จอด ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 131 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ