รถเมล์สาย13 ไม่จอดป้าย2คันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย13อยู่ตรงป้ายตรงข้ามปปส. คันแรกไม่จอดป้ายเพราะรีบแซงรถอีกสายนึงไป(เวลา19.37น.) ส่วนคันที่2ก็ทำเหมือนกัน(เวลา19.45น.) ไม่ทราบว่าจะรีบไปไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ