รถเมล์สาย129 ช้ามาก บริหารจำนวนไม่เพียงพอ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
บริเวณสำโรง รถเมล์ผ่านทุกสาย สลับกันเป็นรอบๆ แต่ 129 นานๆมาที และ หายไปเป็นช่วงๆ ทำให้เกิดการ เพิ่มจำนวนคนที่รอรถสายนี้มาก และไม่เพียงพอ จนทำให้ผู้ใช้งาน มีความรู้สึกอึดอัด ในการเลือกใช้บริการรถเมล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ