รถเมล์สาย129

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย129ไม่ค่อยจอดเข้าป้ายเลย คันแรกโบกมือแล้วก็ไม่จอดรับ คันที่สองก็ไม่จอด คันที่สามได้ขึ้นแต่ก็ต้องวิ่งไกล แล้วจะรับผู้โดยสารเพื่ออะไรถ้าจะไม่จอด ขับรถเล่น!ว่างั้น แต่ไม่ได้ว่าทุกคันแต่ส่วนมากเป็นแบบนี้