รถเมล์สาย124 ผ่านแถวคอนโด2คันไม่รับผู้โดยสารเลยวิ่งออกขวาทััง2คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)