รถเมล์สาย12 พูดจาไม่สุภาพ ด่าคำหยาบตลอดทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทะเบียน 14-9420 กรุงเทพมหานคร สายห้วงขวาง เศรษฐการ มีการด่าทอด้วยคำหยาบตลอดสาย ซึ่งในรถมีเด็กนั่งด้วย กระเป๋ารถเมล์ก็พูดจาใส่อารมณ์กับผู้โดยสาร พูดจากระแทกไม่มีมารยาทใส่ คนขับขับรถด้วยอารมณ์ ด่าเสียงดังมากตลอดทาง บริการแย่มาก