รถเมล์สาย12 คนขับและกระเป๋าพูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย12 ห้วยขวาง เศรษฐการ ทะเบียน 14-9420 ขับรถไม่สุภาพ มีการด่าคำหยาบตลอดทาง ระหว่างคนขับกับกระเป๋ารถเมล์ ใช้คำหยาบแย่มาก พูดตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสาย ซึ่งบนรถมีเด็กอยู่ด้วย กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร ไล่ผู้สารเข้าชิดในด้วยคำที่ไม่มารยาท พูดจากับผู้โดยสารกระแทก ขับรถกระโชกโฮกฮาก ขับโดยใช้อารมณ์

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย 12-3 ทะเบ่ียน 14-9420 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.