รถเมล์สาย12ในช่วงตอนเช้าที่เป็นเวลาเร่งรีบมีแต่รถเสริมอนุสาวรีย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 12 ของขสมก. โดยเฉพาะช่วงประมาณ 7.30 -8.30 มีรถเสริมห้วยขวาง - อนุสาวรีย์เยอะมาก นายท่าปล่อยรถเสริมประมาณ2-3คันติดกัน แล้วจึงปล่อยรถยาว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องนั่งรถยาวทำให้ต้องรอนานมาก พอรถยาวมาคนก็แน่นมากจนไม่สามารถขึ้นได้ ซึ่งไม่อยากขึ้นรถร่วมเนื่องจากมีการขับรถหวาดเสียว แข่งกัน ไม่จอดส่งที่ป้าย หรือทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทางบ้าง ขอความกรุณาในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องไปทำงานควรปล่อยรถยาว ไม่ควรปล่อยรถเสริม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ