รถเมล์สาย117

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย117 ทะเบียน11-9046(8-80313) ขับรถไม่แวะจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเวลา16.25 น. ขอแสดงความนับถือ สุภากรณ์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ