รถเมล์สาย114

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย114 เลขข้างรถ7-55040 ทะเบียน12-5158 ตอนจ่ายเงินค่าโดยสารกระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดีเลยค่ะ เหวี่ยงใส่แล้วทำหน้าบึ้งเหมือนไปโกรธใครมา ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ