รถเมล์สาย114

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย114 รถเเดงไม่มีเเล้วหรอครับ รอนานมาก มาสองชั่วโมงหนึ่งคัน เป็นอย่างนี้บ่อยมาก รอที่ป้ายท่าน้ำนนท์ขึ้นสายนี้กลับได้สายเดียว ช่วยเเก้ไขด้วย

รอรถนานเป็นชั่วโมง เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ