รถเมล์สาย1(ติดแอร์)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากรบกวนให้พิจารณาให้รถเมล์สาย1ติดเครื่องปรับอากาศ (ติดแอร์)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ