รถเมล์สาย R26E

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วิ่งอย่างกับจะบิน เหมือนไม่อยากรับผู้โดยสาร วิ่งห่างป้ายเหมือนตรัสรู้เอาว่าคงไม่มีคนจะขึ้น ถ้าทำงานบริการแล้วมายด์เซทยังไม่ได้ ก็ลาออกไปตักขี้นะ