รถเมล์สาย A1 บริการดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันศุกร์ที่ 28/2/2563 ผมเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเพื่อไปหมอชิต ได้ขึ้นรถเมล์ปรับอากาศสาย A1 ในเวลา 17.20 น รถเลข 1-70272 ทะเบียนรถ 16-1983 เมื่อ พกส ผู้หญิงเก็บค่าโดยสารของผู้โดยสารทั้งคันแล้ว พกส ท่านนี้ได้นำเจลแอลกอฮอล์มาและขออนุญาตฉีดที่มือผู้โดยสารทุกคนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและ COVID-19 จึงขอชมเชย ในการปฏิบัติงานเอาใจใส่ผู้รับบริการแบบนี้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.