รถเมล์สาย 99เบอร์06 ขับหนีผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ตอนเช้า วันที่15 ม.ค 58 รถเมล์สาย99 เบอร์06 เปิดประตูให้ผู้โดยสารลงสุดสายเทเวศ ดิฉันและผู้โดยสารคนอื่นที่รออยู่ด้วยจะก้าวขึ้นรถกลับปิดประตูออกรถหน้าตาเฉย คือ???ไม่รับผู้โดยสารแล้วจะมาขับทำไม ตอนรับบุคคลากรมาทำงานไม่ได้อบรมหรอคะ สงสัย

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน พขร.99-06 เปิดประตูส่งผู้โดยสารสุดสายที่เทเวศ และไม่รับผู้โดยสารปิดประตูวิ่งออกรถออกไป เป็นการกระทำที่ผิดไม่ถูกต้อง จะประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบ อบรม ว่ากล่าวตักเตือนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ