รถเมล์สาย 97 ที่เขียนว่าไปนนทบุรี ไม่เข้าจอดที่สถานีบางซื่อแล้วหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือผมนั่งรออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ รอสาย 97 ที่เขียนว่าไปนนท์บุรีนานมมากๆ อยากรู้ว่า รถมันหายไปไหนหมดครับ ตั้งแต่ 6.50 น. จนถึงตอนนี้ 8.04 น. ยังไม่มาสักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ