รถเมล์สาย 95 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 18.15 - 18. 20 น. ป้ายรถเมล์ตรงข้ามหมู่บ้านสวัดิการทหารฯ รถเมล์สาย 95 จำนวน 3 คัน ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งที่มีผู้โดยสารรอประมาณ 5 คน แถมยังขับเลนกลาง และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการปฏิเเสธรับผู้โดยสารที่ป้ายนี้ ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วยเนื่องจากรถเมล์มี GPS ติดตั้งแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ