รถเมล์สาย 95 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 95 ธรรมดา ผู้ชายขับ ทะเบียนรถ 11-9628 สถานที่เกิดเหตุ ป้ายรถเมล์ตรงสหฟาร์มค่ะ เวลา 18.06 นาที เราเดินไปรอตรงหน้าประตูขณะที่รถติดอยู่ แต่รถเมล์ก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ขึ้นค่ะ ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรไม่เปิดประตูให้ขึ้นคะ แล้วไม่ทราบว่าทางหน่วยงานมีมาตราการอะไร ที่จะลงโทษผู้ขับที่ไม่ยอมเปิดประตูรถ ให้ผู้โดยสารขึ้นคะ หวังว่าจะได้คำตอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ เพราะถ้าไม่จัดการอะไรเลย ก็ไม่ทราบว่าจะมีศูนย์ร้องเรียนไว้ให้ร้องทำไมค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ