รถเมล์สาย 95 และ 95 ก หลัง 6 โมงเย็นรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 95 และ 95 ก หลัง 6 โมงเย็นรอนานมาก ช่วง 4-5 โมงเย็น ปล่อยรถออกมาถี่มาก จนช่วงหลัง 6 โมงเย็น ไม่ทราบหายไปไหนหมด ถามกระเป๋าๆ ก็ไม่ตอบ แถมบอกว่า ครึ่งชั่วโมงคันนึง รอจริงๆเกือบชัั่วโมง ปรับปรุงหน่อย อย่าอ้างรถติด บางทีมาทีติดๆกัน 3-4 คัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ