รถเมล์สาย 95 เลขหลังรถ 1-50071 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียน รถสาย 95 เลขหลังรถ 1-50071 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายหน้าโลตัส นวมินทร์ คนขับเห็นผู้โดยสารเรียกให้จอด แต่ไม่จอด ชี้ให้รอรถคันหลังที่ตามมา ซึ้งป้ายนี้รถสายนี้ ไม่จอดรับผุ้โดยสารบ่อยมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ