รถเมล์สาย 95 หรือ 95ก ไม่มีรถแอร์เลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไหร่จะ ขสมก. จะจัดให้คะ เห็นสายอื่นมีรถแอร์ 2 สายนี้ไม่มีเลย ยิ่งตอนเย็น สาย 95 อย่างกะแข่งไปเลิก โดยเฉพาะช่วง 4 โมงครึ่ง- 6 โมงเย็น ขับออกนอกเลน ไม่รับผู้โดยสารก็มี

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ