รถเมล์สาย 95 หรือ 95ก ไม่มีรถแอร์เลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อก่อนสาย 95ก มีรถแอร์วิ่ง ไม่ทราบยุบไปทำไม ถ้าไม่มีรถแอร์ ก็ขอให้เพิ่มรถร้อนหน่อย น้อยเหลือเกิน มีแต่สาย 95 ทำให้ต้องต่อรถหลายต่อมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ