รถเมล์สาย 95 พนักงานขับรถพูดจาไม่สุภาพ ขับรถหวาดเสียว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 95 เบอร์ข้างรถ 1-10054 จากบางเขน มาบางกะปิ ช่วง 7 โมงกว่า ผู้โดยสารผู้หญิงสูงอายุ ยังลงไม่พ้นตัวรถ พนักงานขับรถปืดประตูรถ จะหนีบผู้โดยสาร และพูดจาเสียงดัง ต่อว่าผู้โดยสารอย่างไม่สุภาพ หลังจากนั้นก็ขับรถน่าหวาดเสียว เบรคกะทันหัน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ