รถเมล์สาย 95 บางเขน บางกะปิไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 95 บางเขน บางกะปิป้ายทะเบียน 12-0184 วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 21.15 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายตลาดแฮปปี้แลนด์อีกทั้งยังชี้นิ้วให้เรียกคันหลังที่เป็นสาย 150 ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่รู้น่าที่ของตนเองและยังซ้ำเติมประชาชนในวันที่ฝนนตกหนักต้องรอรถนาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ สาย 95 โดยกำชับเจ้าหน้านายตรวจการและสายตรวจพิเศษที่ยืนจุดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณดังกล่าว เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียน องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป