รถเมล์สาย 95 ครีมแดง ขับรถแย่มากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 95 1-50017 11-8998 ขาไปรังสิต เวลา15.55 น. ณ นวมินทร์ 73 ขับรถอันตราย ออกตัวทั้งๆที่ผู้โดยสารยังขึ้นรถไม่หมด ขับกระชาก ทั้งๆที่มีผู้โดยสารตั้งครรภ์ ขึ้นมาด้วย 16.15 น. ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้าย ก.ม.8 เพราะคนขับ ขับเลนที่3 เกือบขวาสุด

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 95 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ