รถเมล์สาย 95 ขับรถประมาท และปล่อยให้ผู้โดยสายลงเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 95 เลขข้างรถ 1-50056 ทะเบียน 11-9768 เวลา 11 โมง ที่ถนนนวมินทร์ ให้ผู้โดยสารลงและขึ้นที่เลนขวาสุด และมีการว่าผู้โดยสารว่า "ชักช้า เสียเวลาหมด" และขับรถด้วยคงามประมาท และปล่อยผู้โดยสารลงที่เลน 3 ที่ถนนรามอินทราป้าย กม.8

เรียน คุณผู้ใช้บริการขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ