รถเมล์สาย 95ก มีน้อยมากและรถสาย 59 ก็รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 95ก เช้าๆรอนานมาก ไปทำงานสายทุกที บางวันเข้าเวรสายหน่อย รอตอน 9 โมงเช้าก็เหมือนกัน ครึ่งชั่วโมงยังไม่มาเลย ทั้งสาย 95ก และ59 พอสายหน่อยหายหมด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ