รถเมล์สาย 91 ไม่จอดรับผู้โดยสาร เวลา 19;03

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 91 12-1519 6-55114 เวลารถผ่านป้าย ฝั่งตรงข้ามซอย เพชรเกษม 42 เวลา 19.03 หมายเลขป้าย PR-PKM-21 ผมไม้เข้าใจทำไมไม่จอดรับป้ายนี้กันวิ่งเลนขวาสุด ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่รถเมล์สายนี้ไม่จอดรถผม หทายเลขได้จาก via bus

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ