รถเมล์สาย 88 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 88 ไม่เข้ารับผู้โดยสารบริเวณวัดทุ่ง ซึ่งเป็นป้ายใหญ่ที่มีคนรอขึ้นจำนวนมาก แต่เนื้้องจากบนรถโล่งไม่มีคนลงและบริเวณป้ายมีแทกซี่จอดยุ แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร อาจแก้ปัญหาโดยการจอดเลยป้ายไปนิดหน่อยได้ คือเข้าใจนะคะว่าเป็นรถฟรีไม่จำเป็นต้องทำยอดเหมือนเอกชนและอาจจะอยากกับบ้านเร็วๆ แต่ช่วยเห็นใจด้วยคะคนริก้อเยอะ อยากกับบ้านเหมือนกัน !!