รถเมล์สาย 88 มาไม่ตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนองค์การชนส่งมวลชน เรื่องด้วยจะขอร้องเรียนรถเมล์ สาย 88 เส้นประชาอุทิศ ค่ะ คือช่วงเดือนนี้รถเมล์สายดังกล่าวมาไม่ตรงตารางเดิมสักวัน ซึ่งบางวันไม่มาเลยบางรอบ มันทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะต้องไปทำงาน รบกวนจัดอบรมพนักงานให้ด้วยค่ะไม่ใช่จะออกเวลาไหนก็ได้ ช่วยเห็นใจประชาชนด้วยค่ะ