รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับสักคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรอรถเมล์สาย 84 ที่ป้ายคลองตันสาย 1 แล้วรถผ่านไป 4-5 คัน ไม่มีคันใดจอดรับ เลยต้องการสอบถามว่าเป็นป้ายรถเมล์ที่ใช้ได้ หรือเป็นป้ายห้ามจอดไปแล้วคะ ช่วงชี้แจงด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ