รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับผู้โดยสารบ่อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 6.40 กว่าๆ ยืนโบกมือ กวักมือก็ไม่จอด ทั้งทีรถคนไม่ได้แน่นอะไร รถบังข้างหน้าก็ไม่มี คือแต่กลับโบกมือปฏิเสธไม่รับเฉย รถ84 12-5595 6-55094 เหมือนเห็นมีผู้โดยสารยืนคนเดียวเลยเลือกจะไม่รับค่ะ พาเราสายไปตั้ง20 นาทีต้องมีเสียเวลายืนรออีก ปรับปรุงคนขับด้วยค่ะ แย่มากๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ