รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย ปอ 84 ที่วิ่งวันที่ 19 มิ ย ช่วงเวลา 5.25-5.45 เวลาที่ถึงป้ายรถเใล์บริเวณแยกสาครเกษม จำนวน 3 คัน (ติดกัน) คันที่ 3 เลขข้างรถคือ 6-56124 ไม่จอดรับผู้โดยสาร โดยการวิ่งออกขวา โปรดอยากให้เข้าใจด้วยว่าเวลาเร่งด่วนช่วงโควิด การที่รถเมล์วิ่งออกไม่ไม่รับติดค่อกันสามคันมันใช่มั๊ย ดูมันจะขัดกันนโยบาย ของรัฐบาลหรือไม่ที่ต้องการให้ประชาชนเข้างานเลื่อมเวลากัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด แล้วรถเมล์ไม่รับติดต่อกันสามคัน คนก็ต้องไปอัดกันคันต่อๆไป คันต่อไปก็ขึ้นไม่ได้อีกเพราะคนเกินจำนวนที่กำหนด รบกวนให้ปรับปรุงโดยด่วน!!!!!

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ