รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับคนข้างทางแถวหน้าประตู 4 ทำให้ไปทำงานสาย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 84 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ