รถเมล์สาย 84 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คันที่1 รหัส13-1571(6-56052) คันที่2 รหัส12-5871(6-55185) เวลาประมาณ 12:45น. ป้ายรถเมล์ตลาดเสนีย์ ถนนเพชรเกษม หน้าปากซอยเพชรเกษม28 มีคนโบกแต่ไม่จอดโบก2คันแล้วขับเร็วมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ