รถเมล์สาย 84 แน่นมากในช่วงการล๊อคดาวน์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามมาตรการประกาศล๊อคดาวน์ของทางรัฐบาล ช่วงวันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2564 รถเมล์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหลังเลิกงาน 17.00 เป็นต้นไป มีปริมาณรถเมล์สาย 84 ที่น้อยมาก ทำให้เกิดการเบียดเสียด และรอรถเป็นเวลานาน จึงอยากให้ทางขสมก.ช่วยเพิ่มเที่ยวรถในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ