รถเมล์สาย 84 สีแดง รถธรรมดา ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 17.10 นาที ยืนรอรถเมล์สาย 84 อยู่ตรงป้าย bts กรุงธน ฝั่งขาไปคลองสาน เพื่อที่จะนั่งไปลงบางหว้า แต่เมื่อรถแล่นมา รถวิ่งเลน2 โดยที่ดิฉันยืนโบกอยู่ 3 ครั้ง และไม่ได้โบกกระชั้นชิด รถไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ขับเลยไปจอดท่า กรอกบัตรบริเวณใต้สะพาน bts กรุงธน ดิฉันก็วิ่งตามมาเพื่อขึ้น แต่ด้วยระยะทางห่างกัน1ป้าย เลยรีบวิ่ง พอมาถึงรถก็ไม่รับ โดยรับแค่กระเป๋าขึ้นไป และวิ่งไปด้วยความเร็ว