รถเมล์สาย 84 รอบดึก ไม่เข้าป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84 รอบดึก หลังเที่ยงคืน ขับเร็วมากและมักไม่ค่อยเข้าป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร เสียเวลานั่งรอตากยุงเป็นชั่วโมง เพื่อได้รับการบริการที่ห่วยแตกแบบนี้ เจอมา 5-6 ครั้งแล้ว ในวันและเวลาที่แตกต่างกันออกไป ก็ไม่แปลกใจที่องค์กรมันจะขาดทุน ไม่เคยปรับปรุงสักที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ