รถเมล์สาย 84 รถแดง กดกริ่งไม่ยอมเปิดประตู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 18:20 น. รถเมล์สาย 84 รถแดง ทะเบียน 120575 ป้ายตรงข้ามเดอะมอลล์บางแค กดกริ่งไม่ยอมเปิดประตู รถขับออกจากป้าย ต้องกดย้ำสองสามครั้ง มาหยุดติดไฟแดงแยกเดอะมอลล์ แล้วจึงเปิดให้ลง ตอนลงก็ดันมาปิดประตูใส่อีก คือเจตนาปิดประตูใส่แน่นอน แบบนี้เรียกว่างานบริการเหรอ ช่วยดูคนของคุณด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ