รถเมล์สาย 84ก ไม่รับผู้โดยสารขนาดโบกแล้วยังไม่รับ!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84ก เลขทะเบียน 12-0101(6-50393) และ 11-9232(6-50299) ไม่จอดรับผู้โดยสารที่รอตรงป้ายพร้อมทั้งยืนโบกอยู่ด้วยเมื่อเวลาประมาณ 8.27น. ของวันที่ 21 ธ.ค. 61 ไม่ทราบว่าคนขับไม่เห็นหรือว่าอะไร แต่มันทำให้ฉันไปเรียนสายยยยยย!!!! กรุณาอบรมพนักวานด้วยค่ะว่าควรปฏิบัติอย่างไรขอบคุณมากนะคะ (อ้างอิงเลขทะเบียนจากแอพ Viabus)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ