รถเมล์สาย 84ก ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์หมู่บ้านเศรษฐกิจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ปรับปรุงไม่ว่าจะสายไหน คันไหนก็ตาม การที่ไม่มีคนลงป้าย=ไม่จอด ขับเลยไปและไปจอดอีกป้ายที่มีคนลงถ้าอย่างนั้นจะมีป้ายรถเมล์ไว้ทำไม?เจอเหตุการณ์แบบนี้หลายรอบแล้ว บางทีก็ขับออกนอกเลนรถออกนอกเมืองก็ไม่ค่อยจะมีในช่วงเวลาเช้าแล้วยังไม่รับผู้โดยสารอีก อยากให้ปรับปรุงด่วนนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ