รถเมล์สาย 84ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร วิ่งจากเลนส์ซ้ายออกเลนส์กลางทันทีเมื่อกำลังถึงป้ายทั้งที่มีคนโบก เหตุเกิดที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามวัดอุดมรังสี ปากซอยเพชรเกษม110 เวลา 10.42น. รถทะเบียน 12-0189 เลขข้างรถ 6-50401 (ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น viabus)​

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ